Ulemper og risici

Sund Mor - Sundt Barn er et kostforsøg hvor vi sætter dig og dit kommende barns sundhed og sikkerhed højest!

Ny Nordisk Herdagsmad ligger til grund for de kostprincipper der er brugt til at udvikle opskrifterne til både kontrol og forsøgskost. Det er ikke noget der er skadeligt for hverken mor eller barn.


Ændringer af kostvaner ved skift til kosten i forsøget (gælder både forsøgskosten og kontrolkosten) kan i nogle tilfælde give gener i form af luft og smerte i maven. Dette bør være kortvarigt.


Vejledning og undervisning
Under din graviditet er der i alt 10 mødegange á op til 2½ times varighed på Herlev Hospital, og vi forventer at du selvfølgelig deltager i dem alle. Det er altid krævende, at deltage i ekstra undersøgelser og møder – men de forventede fordele for dig og dit kommende barn håber vi, du vil synes, opvejer dette besvær!


Blodprøvetagning
Du skal under graviditeten have taget blodprøve tre gange. Hver gang tappes op til ca. 50 ml, hvilket almindeligvis ikke medføre ubehag (ved en bloddonation afgives 500 ml på én gang). Fra barnet er mængden af blodprøven i ca. 5 ml, i alt tre gange.


MR-scaning
Du skal som gravid MR-scannes tre gange, to gange imens du er gravid og en gange efter fødslen. Dit barn skal MR-scannes når det er 9 år. Den varme mangnetismen og radiobølgerne giver svarer til 3 timer på stranden om sommeren. Der er ingen fare for hverken mor eller barn. 


Resultaterne
Alle resultater behandles anonymt, således at ingen vil kunne genkendes når tallene ligger i tabeller.

Du kan læse mere om ulemper og risici  i deltagerinformation til mor og barn​.

Forsøget er godkendt af den Videnskabsetiske Komité (De Videnskabsetiske Komitéer for Region Hovedstaden). Den Videnskabsetiske komité foretager en vurdering af ulemper og risici forbundet med deltagelse i forsøget i forhold til den enkelte deltagers sikkerhed og nytte og i forhold til forsøgets samlede sundhedsnytte for fremtidige overvægtige gravide kvinder.

Redaktør