Forløb og undersøgelser

​Forsøget er bygget op i to faser – et forløb for den gravide kvinde og et efterfølgende forløb for barnet. Moderens forløb starter i femtende graviditetsu​​ge og varer frem til fødslen; mens barnets forløb starter ved fødslen og slutter når barnet er fyldt 9 år

En lille gruppe kvinder starter allerede deres forløb i graviditetsuge 8-10.


I forløbet indgår diætistmøder for moderen samt målinger og undersøgelser af både mor og barn. Alle møder og undersøgelser foregår på Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev.

Moderen har i alt 9 besøg i graviditetsforløbet; mens barnet har i alt 6 besøg fordelt over de 9 år barnets forløb varer. Barnets mor og/eller far eller andre forældremyndighedsindehavere forventes at deltage i barnets besøg.

Tidsforbrug
Vejledning og blodprøve 2 timer
Andre målinger 1-2 timer


Informationsmøder

 • Afholdes kl 16-17.30 hver anden uge. Kontakt projektpersonalet for den præsice dato.
 • Mundtlig oplæg om projektet med mulighed for at stille spørgsmål
 • Individuel samtale til interesserede
 • Underskrivning af samtykkeerklæringer 
 • Udlevering af spørgeskema til mor og far om kost og baggundsinformation samt urinopsamlingskit


Forsøgsstart

 • Blodprøve på Herlev Hospital, Biokemisk Afdeling 
 • Første diætistvejledning sammen med din gruppe
 • Afsløring af om du er i kontrol eller forsøgsgruppe
 • Aflevering af urinopsamling
 • Aflevering af udfyldte spørgeskemaer
 • Udlevering af opskriftsbog og vejledningspjece 
 • Udlevering af D-vitamin, fiskeolie og jerntilskud


Moderens forløb under graviditeten

 • Diætistvejledning (i alt 9 gange) 
 • Fastende blodprøver (i alt 3 gange) 
 • Morgen urin prøve (i alt 3 gange) 
 • Måling af vægt og overarmsomkreds (måles ved alle besøg i alt 9 gange) 
 • Kropssammensætning ved MR-skanning (mor) og ultralydsscanning (foster) (hver måling foretages i alt 3 gange) 
 • Måling af fysisk aktivitet (i alt 2 gange) 
 • Spørgeskema om kost (i alt 3 gange) 


Ved fødslen

 • Fødselsvægt, længde, hoved-, mave- og låromkreds 
 • Opsamling af blod fra navlesnoren (foregår efter fødslen og udgør ingen smerte eller risiko for mor eller barn) 
 • Kropsammensætning (mor og barn) 2-3 dage efter fødslen


Efter fødslen (barnet) 

 • Vægt, længde , overarmsomkreds (i alt 5 gange) samt kropssammensætning 
 • Urin prøve, fæces prøve (i alt 6 gange) 
 • Fastende blodprøve i armen af trænede laboranter (3, 5, 9 år) 
 • Spørgeskemaer om kost og fysisk udvikling (i alt 4 og 5 gange) 
 • Måling af fysisk aktivitet (i alt 3 gange)

Projektet er godkendt af De Videnskabsetiske Komitéer for Region Hovedstaden og anmeldt til Datatilsynet.

 

Redaktør