Før du beslutter dig

​Før du beslutter, om du vil deltage i forsøget, skal du fuldt ud forstå, hvad forsøget går ud på, og hvorfor vi gennemfører forsøget. Du skal derfor have en samtale med projektpersonalet og vi vil også bede dig om at læse deltagerinformationen grundigt igennem​​

​Deltagerinformation til mor og barn ​finder du her. 


Der findes særlige regler og lovgivning om det at deltage i et sundhedsvidenskabeligt forskningsforsøg. Disse regler og love har til formål at beskytte dig som forsøgsperson. Reglerne og lovene er internationale og håndhæves i Danmark af Det Videnskabs Etiske Komité System. Du kan læse om dine rettigheder i pjecen "Forsøgspersoners rettigheder i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt​" og på www.cvk.sum.dk

Sund Mor - Sundt Barn efterlever de gældende regler og love og er godkendt af De Videnskabsetiske Komitéer for Region Hovedstaden og anmeldt til Datatilsynet.

Sund Mor - Sundt Barn er et sundhedsvidenskabeligt forskningsforsøg, som både omhandler voksne gravide (habile personer) og mindreårige (inhabile personer) altså dit kommende barn. 

For at deltage i forsøget skal du afgive informeret samtykke på både dine egne vegne og på dit kommende barns vegne. Desuden skal barnets fader eller eventuel anden indehaver af forældremyndigheden også afgive informeret samtykke på barnets vegne. 

Du kan først afgive informeret samtykke, når du har været til informationsmøder og er blevet endeligt godkendt til at deltage af personalet i Sund Mor - Sundt Barn. Det er desuden vigtigt, at du har god tid til at tænke over de informationer, du har fået om forsøget, før du endeligt beslutter dig for at deltage. Du kan se blanketter til Samtykkeerklæringer i Sund Mor - Sundt Barn her til mor og barn​!

Når du er med i forsøget, skal du desuden vide, at du til enhver tid og uden følger for din øvrige behandling kan trække dig selv og/eller dit barn ud af forsøget igen.

Redaktør