PEPOP

​Forskningsprojekt om betydningen af ekstra protein når ældre patienter tilbydes træning under ogefter hospitalsindlæggelse