Ernæringsdrikke til ældre patienter i ernæringsmæssig risiko, der udskrives til kommunal genoptræning (NUTRI-MUSCLES)

​Projektledelse

Tina Munk, leder af Enhed for Diætetik og Klinisk Ernæringsforskning, Ph.d., Postdoc., Herlev og Gentofte Hospital. (tina.munk@regionh.dk​). 

Resume

Formål

Forsøget har til formål at undersøge om et ekstra indtag af energi- og protein i form af ernæringsdrikke to gange om dagen i 12 uger kan forbedre muskelstyrken, muskelmassen, livskvaliteten og gennemførelsen af genoptræningen hos ældre patienter i ernæringsmæssig risiko der udskrives til kommunal genoptræning

Studiedesign

Forsøgets design er et enkeltblindet lodtrækningsstudie

Metoder

Forsøgspersonerne vil via tilfældig fordeling vil blive inddelt i to grupper. En gruppe der skal indtage ernæringsdrikke i forbindelse med deres genoptræning og en gruppe der ikke skal gøre noget ekstra. På baggrund af en statistisk styrkeberegning vil vi inkludere i alt 124 patienter.

I forbindelse med forsøget vil der blive indsamlet forskellige data tre gange, i forbindelse med udskrivelsen på hospitalet, undervejs via telefonen og ved 12. uge, ved et hjemmebesøg. Her vil der skulle svares på forskellige spørgeskemaer og der vil blive indsamlet data om muskelstyrke og muskelmasse.

Derudover samlers der data fra patientens journal om bl.a. genindlæggelser​.

Deltagere

Ældre medicinske patienter der er i ernæringsrisiko og udskrives med en genoptræningsplan​.

Tidsramme

November 2022 til november 2024.

Finansiering

Studiet hat fået støtte af Nutricia.

​Studieidentifikation

Studiet er godkendt af videnskabsetisk komite (Journal-nr.: H-21064554) og Datatilsynet (P-2022-293)

Studiet findes på Clin Trials Gov NCT05556876. 

Kontaktpersoner

  • Tina Munk, leder af Enhed for Diætetik og Klinisk Ernæringsforskning, Ph.d., Postdoc., Herlev og Gentofte Hospital. (tina.munk@regionh.dk).
  • Anne Marie Beck, seniorforsker, Enhed for Diætetik og Klinisk Ernæringsforskning., Herlev og Gentofte Hospital Anne.marie.beck@regionh.dk.

​Artikler

Ingen.

​Abstract

Ingen.

​Samarbejdspartnere

Afdelingen for Ældresygdomme.

Redaktør