Rengørings- og Serviceenheden

​Vi holder hospitalet rent for at forhindre smittespredning og infektioner, og for at give patienter og pårørende en god oplevelse.

Rengørings- og Serviceenheden udfører rengøring efter kvalitetsstandarden DS INSTA 800 og hygiejnestandarden DS 2451-10. Sidstnævnte erstattes i løbet af 2016 af NIR, Nationale Infektionshygiejniske Retningslinje for rengøring i hospitals- og primærsektoren. I henhold til standarderne udfører enheden rengøring i alle hospitalets lokaler efter en nærmere bestemt klassificering af lokaletyper. Enhedens akutteam udfører særlige opgaver i forbindelse med isolationsrengøring, bl.a. betjening af hospitalets Glosair desinfektionsrobotter.

​Vores hospitalsmedhjælpere, rengøringsteknikere og serviceassistenter gør rent på hospitalet med 2 klare formål. At hindre smittespredning og infektioner, og at hospitalet er pænt og imødekommende for dig som gæst på hospitalet.

Da vi kommer helt ud i krogene, er vi nok dem der kender hospitalet allerbedst, og vi sætter en ære i at passe på hospitalet - både i Herlev og i Gentofte.

Standarder

Vi følger de gældende standarder for hospitalsrengøring. Standarderne kan hentes her:

Redaktør