Om Sterilcentralen

​Sterilcentralen genbehandler de kirurgiske instrumenter som anvendes på operationsstuerne.

Gennem grundig genbehandling af kirurgiske instrumenter minimeres risikoen for, at patienter pådrager sig infektioner ved operationer og undersøgelser.

Sterilcentralens opgaver

Sterilcentralen både hånd- og maskinvasker instrumenterne inden sterilisering i autoklaver. Efterfølgende pakkes de rene instrumenter i operationssæt til operationsstuerne. Sterilcentralen sørger også for transporten til og fra operationsgangen og ambulatorierne.

Standarder for kvalitet i sterilproduktionen

Der tages udgangspunkt i kvalitetsstandarder og nationale retningslinjer, og for at sikre patientsikkerheden foretages løbende valideringer og kvalitetsmålinger.

Alle de kirurgiske instrumenter indgår desuden i Sterilcentralens sporbarhedssystem.

Redaktør