Prostatacancer

​På Afdeling for Urinevejssygdomme udføres der 250 – 300 operationer for prostatakræft om året.  98% af indgrebene udføres som robotassisterede kikkertindgreb. 


Lokaliseret prostatakræft, det vil sige kræft som ikke har spredt sig til fx lymfeknuder eller knogler, kan helbredes ved operation. Ved operationen fjernes hele prostata og oftest begge sædblærer. Urinblæren sys herefter sammen med urinrøret, så den naturlige passage for urin genskabes. Afhængigt af kræfttype foretages hos nogle patienter tillige fjernelse af lymfeknuderne i området omkring prostata.

Om operation for prostatakræft

Stort set alle patienter kan opereres med robotassisteret laparoskopisk teknik (kikkertoperation). Der indføres en særlig kikkert samt tynde instrumenter igennem seks små huller i bugvæggen og igennem det ene hul udtages prostata i en lille plasticpose. Indgrebet foretages i fuld bedøvelse. I sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at ændre til åben operation under indgrebet. I nogle tilfælde vil vi dog på forhånd råde til, at operationen foretages som traditionel åben operation.

Hvis der ikke er særlig stor risiko for, at der vokser cancerceller omkring nerverne til svulmelegemerne, vil operationen kunne udføres med bevarelse af disse nerver. Der vil dermed være chance for bevarelse af rejsningsevnen. Chancen for at bevare rejsningsevnen efter operationen afhænger dog af mange andre ting, bl.a. patientens alder.

Efterfølgende indlæggelse

Operationen tager 1,5 – 3 timer, afhængigt af forholdene. De fleste bliver udskrevet dagen efter operationen. Enkelte har brug for at være indlagt to dage.

Redaktør