Bedøvelse i forbindelse med robotkirurgiske indgreb

​Robotkirurgiske indgreb foregår altid i fuld bedøvelse.​

Før operationen

Forud for operationen kommer man til en samtale med en anæstesilæge (narkoselæge), som stiller en række spørgsmål om ens generelle helbredstilstand, brug af daglig medicin etc. og som samtidig orienterer om bedøvelsen til operationen.

Operationsdagen

På selve operationsdagen møder man de kirurger, som skal operere og det anæstesipersonale (læge og sygeplejerske eller evt. 2 læger), som skal stå for bedøvelsen. Anæstesipersonalet skal sikre sig, at patienten er fastende, er informeret om indgrebet og forstår hvad der skal foregå under ope​rationen.

Under operationen

På operationsstuen får man lagt et drop i hånden, hvor igennem man får væske og medicin til bedøvelse. Når man er bedøvet, får man en plastikslange ned i luftrøret. Slangen kobles til en respirator. Der bliver også anbragt en plastikslange gennem munden ned til mavesækken.

Der sidder en anæstesisygeplejerske eller –læge og holder godt øje under hele operationen:

  • Blodtrykket måles hvert femte minut. I nogle tilfælde vælger man at følge blodtrykket endnu nøjere ved at lægge en tynd kanyle i en pulsåre på armen.
  • Hjerterytmen overvåges via elektroder, som tapes på brystkassen.
  • Søvndybden observeres via elektroder, som er klistret på panden.
  • Ved hjælp af elektroder på håndleddet, kontrolleres det, at musklerne er tilstrækkeligt slappe under operationen.
  • Under operationen sover man. Smerterne bliver afhjulpet af anæstesigas eller løbende infusion af sovemedicin og smertestillende medicin.

Efter operationen

Når operationen er overstået, vækkes patienten på operationsstuen og bliver lagt over i en seng, hvorefter man bliver kørt til Opvågning. På Opvågning holder de øje med, at man ikke har smerter og at alt er, som det skal være efter operationen, indtil man kan køres tilbage til sengeafdelingen. Enkelte har behov for at ligge på opvågningsstuen til næste dag.

Der henvises i øvrigt til pjecen ”Når du skal bedøves”, som udleveres på sengeafdelingen eller i forbindelse med den første samtale med anæstesilægen før operationen.

Redaktør