Fire afdelinger samarbejder

​De kirurgiske afdelinger på Herlev Hospital er førende i udviklingen af robotkirurgi i Danmark. Vi har benyttet metoden siden foråret 2007 og den er en videreudvikling af den etablerede kikkertkirurgi, men har fordele i form af synsfelt i 3D, øget fleksibilitet og præcision.​

På nuværende tidspunkt bruges robotteknikken af Urologisk Afdeling, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling og Gastroenh​eden.  Anæstesiologisk Afdeling står for bedøvelsen. Læs mere om hvilke operationer afdelingerne bruger robotten til.​

​Herlev Hosp​ital har tre operationsrobotter, hvoraf den sidst anskaffede er udstyret med en såkaldt dobbelt konsol, der øger mulighederne uddannelse og simulatortræning samt for at kirurger fra flere afdelinger kan operere samtidigt - f.eks. ved avancerede canceroper​​​​ationer.​


Redaktør