Forskning - for patienter

​Du kan bidrage med værdifuld viden - som patient på Radiologisk afdeling kan du blive spurgt, om du vil deltage i et af vores mange forskningsprojekter.

Forskningsenheden på Radiologisk afdeling er en del af Københavns Universitet og medvirker i mange forskningsprojekter.

Forskningen bliver bl.a. brugt til at udvikle endnu bedre undersøgelsesprocedurer og nye behandlinger.

I forbindelse med vores forskningsprojekter kan du blive spurgt, om du har lyst til at deltage. Det er naturligvis frivilligt. Du har altid betænkningstid, og du kan til enhver tid trække dit tilsagn tilbage uden det får betydning for udførelsen af din undersøgelse.

Vil du vide mere om dine rettigheder i forbindelse med forskningsprojekter:

Redaktør