Kvalitet og patientsikkerhed

​I Radiologisk afdeling fokuserer vi på trygge og effektive undersøgelsesforløb af høj kvalitet.

​​

Kvalitetsudvikling

Det er vigtigt for os, at patienter og pårørende oplever et trygt, sikkert og effektivt undersøgelsesforløb på Radiologisk afdeling. Vi arbejder målrettet på at forbedre og udvikle kvaliteten af de undersøgelser og den behandling, som vi udfører på afdelingen.

Kvalitet for os betyder, at vi sammen med patienter, pårørende og øvrige samarbejdspartnere fokuserer på både den patientoplevede - , den faglige - og den organisatoriske kvalitet.

Arbejdet med kvalitetsudvikling er forankret i afdelingens ledelsesgruppe. Medarbejdere i hele afdelingen er involveret i projekter og daglig innovation, der skal være med til løbende at sikre bedst mulig kvalitet og sikkerhed i vores undersøgelsesforløb.

Patientsikkerhed

Vi synes, at alle former for tilbagemeldinger er vigtige bidrag til, hvordan vi kan blive endnu bedre.  En af måderne som patienter, pårørende og personale kan give tilbagemelding på, er rapportering af utilsigtede hændelser  til Dansk Patientsikkerheds Database (DPSD). Vi analyser og lærer af de hændelser, som bliver rapporteret. Resultaterne inddrager vi i vores arbejde i hverdagen.

Du kan få mere information om patientsikkerhed her: www.patientombuddet.dk

Patienttilfredshed og inddragelse af patienter og pårørende

De sidste to år har vi haft  Feedbackmøder . Her har vi inviteret patienter til at bidrage med deres mening om oplevelsen af at være til undersøgelse på Radiologisk afdeling. De mange gode ideer og tilbagemeldinger, som vi har modtaget ved disse møder, har vi brugt på temadage og afdelingsmøder som oplæg til forbedringsmuligheder.

Her på hjemmesiden har vi desuden "RIS og ROS" , hvor du har mulighed for at fortælle os, hvad du mener om dit besøg på Radiologisk afdeling.


Redaktør