Uddannelse

​​Er du under uddannelse som lægesekretær, radiograf eller læge kan en del af din uddannelse foregå på Radiologisk afdeling.​

​​​​Uddannelser på Radiologisk afdeling​

​​​På Radiologisk afdeling deltager vi aktivt i uddannelse af lægeskretærer, radiografer og læger. ​Alt personale medvirker engageret og med stor faglighed i uddannelse af elever og studerende, der er på afdelingen.

Sekretæruddannelsen​ 

​På Radiologisk afdeling får du kendskab til vores IT-systemer RIS (Røntgen Informations System) og PACS (elektronisk billedarkiv). 

Gennem dit ophold vil du blandt andet: 

  • Booke undersøgelser, 
  • Skrive digitale beskrivelser
  • Sætte konferencer op 
Du får en personlig rotationsplan, så du får set de forskellige arbejdsopgaver, der er for lægesekretærer på en radiologisk afdeling.  Du vil komme forbi afdelingsledelsessekretariatet og vores ekspeditionen, hvor vi modtager patienter, der kommer til ambulante undersøgelser. Endeligt kommer du også til at følgen en radiolog samt en radiograf, hvor du balndt andet ser de undersøgelser, som vi udfører på afdelingen. 

​Kontaktperson
Lægesekretær​
Kit Rattenborg Fog
e-mail:  Kit.Rattenborg.Fogh@regionh.dk

Radiografuddannelsen 

Radiografstuderende er en fast del af Radiologisk afdeling, idet vi modtager studerende fra professionshøjskolen Metropol jævnt fordelt over hele året. 
Vi har op til 13 studerende ad gangen, som kommer i moduler á 10 uger, med 30 timers fremmøde hver uge.
Afhængigt af hvilket modul, du har som studerende, er der forskellige fokusområder eksempelvis knogler, CT, MR eller UL. Uanset fokus område, kommer du rundt i det meste af afdelingen.
Alle kliniske moduler afsluttes med kliniske prøver, som afdelingen afholder. Vores kliniske vejledere og superbrugere fungerer som eksaminatorer, mens censor kommer udefra.
Vi tilstræber, at du som studerende får de bedste læringsmuligheder, idet vi kombinerer praksis med teori og dermed skaber en kobling mellem dit teoriophold på Metropol og forløbet i klinikken.

Kontaktperson
Klinisk uddannelsesansvarlig radiograf
Lene Klausen
e-mail: Lene.Klausen@regionh.dk

Lægeuddannelsen

I lægeuddannelsen indgår 2 typer klassificerede stillinger inden speciallægeanerkendelse: 

  • Introduktionsstilling 
  • Hoveduddannelsesstilling 

Afdelingen deltager i uddannelsen på begge niveauer. Både introduktionslæger og hoveduddannelseslæger kommer rundt på afdelingen, således at de deltager i/præsenteres for alle dele af afdelingens arbejdsopgaver i løbet af deres ansættelse.

Afdelingen har primo 2015 i alt 3 1-årige introduktionsstillinger. 

Stillingerne besættes direkte af afdelingen efter opslag. Man skal have godkendt turnus eller klinisk basis-uddannelse for at være kvalificeret ansøger. De opslås, når de bliver ledige, og tidspunktet for opslag kan således variere. Da afdelingen i løbet af 2015 skal fusionere med Gentoftes røntgen-afdeling, så kan fremtidige introduktionsstillinger muligvis blive med arbejdssted både på Herlev og Gentofte matrikel, men intet er aftalt primo 2015.

Hoveduddannelsesforløb

Vi deltager i 5 af de opslåede hoveduddannelsesforløb hvert år og samarbejder med Glostrup, Gentofte, Hillerød, Bispebjerg, Hvidovre og Roskilde hospitaler om disse i forskellige konstellationer, så alle kompetencer kan dækkes i de enkelte blokke. Hoveduddannelses-søgende er på Herlev i 24 måneder i løbet af deres 4 års ansættelse – enten 2.+3. år eller 3.+ 4.år. Dette medfører, at vi på Herlev har i alt 10 hoveduddannelsessøgende ansat af gangen. Hoveduddannelsesstillingerne opslås centralt for Videreuddannelsesregion Øst (Sjælland og Hovedstaden) hvert halve år, med start 1. maj og 1.november og ansøgningsfristerne ligger primo februar og primo september. Man skal have gennemført godkendt introduktionsstilling på ansættelsestidspunktet for at være kvalificeret ansøger.

Der forventes ændringer i sammensætningen af hoveduddannelses-blokkene med virkning fra 2016.

Kontaktperson

Overlæge
Kirstine Herman
e-mail: helle.kirstine.hermann@regionh.dk

Kompetenceudvikling

​Alle nyansattet på Radiologisk afdeling gennemgår en grundig introduktion, der giver viden om afdelingens organisation og forskellige arbejdsopgaver samt indsigt i det sociale miljø​. Vi mener, at en god og bred introduktion er med til at få nye medarbejdere til hurtigere at føle sig hjemme i vores afdeling.

Sammen med introduktionen bliver der fastlagt et individuelt oplæringsprogram. Oplæringen tager udgangspunkt i den erfaring, den nye medarbejder kommer med samt de arbejdsopgaver, der er i den nye stilling.

For radiografgruppen er udarbejdet kompetenceprofiler, der bliver anvendt ved den årlige medarbejderudviklingssamtale og dermed danner grundlag for kvalifikationsevaluering og den personlige udviklingsplan.

Kurser og kongresser

Vi opfordrer alle til ​at søge både internationale og nationale faglige relevante kurser. Vi prioriterer hver år, at flest mulige kan komme på kongresser i blandt andet Wien (ECR) og Chigago (RSNA).​


Redaktør