Info for praktiserende speciallæger om akut henvisning til undersøgelser

​Sådan henviser du til en akut røntgenundersøgelse på Radiologisk afdeling​

Henvisning til akutte billeddiagnostiske undersøgelser

I dagtid (kl.8.00 – 15.00) på hverdage er det muligt at rekvirere akutte billeddiagnostiske undersøgelser på børn og voksne ved mistanke om fraktur eller akut lungesygdom.

​Rekvirering af undersøgelser foregår elektroniske direkte til Radiologisk afdeling.

  • EDI Lokationsnummer: 5790000198894
  • ​SKS kode: 1516020

Oplysning til patienten

Patienten oplyses om at kontakte Radiologisk afdeling telefonisk 1 time efter henvisningen er sendt.

Personalet vil her oplyse om mødested og tidspunkt for undersøgelsen.

Kontaktnumre til Ekspeditionen på Radiologisk afdeling:

  • 3868 3190
  • ​3860 3181

Oplysninger på henvisningen

Udover de generelle krav til information på henvisningen skal det tydeligt fremgå, hvilken plan for svar på og videre konsekvens af undersøgelsen, der er aftalt med patienten.

Ved positivt fund af fraktur

Radiologisk afdeling vil sørge for, at patienten kommer til Akutmodtagelsen i umiddelbar forlængelse af røntgenundersøgelsen.

Øvrige patienter (uden fraktur)

Røntgenundersøgelsen beskrives umiddelbart (typisk indenfor en time), med svar til rekvirerende læge og besked til patienten om at følge den på forhånd lagte plan. ​

Redaktør