Efter din udskrivelse

Hvem skal du kontakte efter, du er kommet hjem, hvis du har du brug for hjemmehjælp, hjælpemidler efter udskrivelsen eller en sygemelding. 

Hvornår skal du til kontrol?

​​​​​​​

Hvor kan du henvende dig efter udskrivelsen
Det er vigtigt, at du ved, hvor du skal henvende dig, hvis der i dagene efter, du har forladt hospitalet skulle opstå komplikationer.
  • Om dagen skal du kontakte din praktiserende læge, som umiddelbart efter udskrivelsen får tilsendt et udskrivningsbrev, der oplyser om operationen og det planlagte efterforløb.
  • Om aftenen og natten samt i weekenden skal du henvende dig til akuttelefonen på telefon 1813
  • Hvis de ikke kan hjælpe dig, kan du få vejledning hos sygeplejerske i Pl

    astikkirurgisk Ambulatorium.​


Hjemmehjælp
Somme tider er der forhold, der gør, at du ikke kan klare dig hjemme uden hjælp efter din udskrivelse fra hospitalet​. Du kan for eksempel have behov for hjemmehjælp eller hjemmesygepleje. Der kan også være tale om, at din bolig skal ændres på nogle punkter. I enkelte tilfælde kan det endda være nødvendigt at finde en anden bolig, før du kan udskrives forsvarligt. 

Hvis du har brug for hjælp efter udskrivelsen, vil personalet tale med dig om det. Hvis du ønsker det, vil personalet kontakte social- og sundhedsforvaltningen i din kommune. Herefter prøver man i fællesskab med dig at finde frem til den løsning, der passer dig bedst. Da det er kommunens opgave at sørge for den pågældende hjælp, er det også kommunen, der afgør den endelige form for hjælp. 

Hjælpemidler
Hvis du har behov for hjælpemidler efter din udskrivelse kan du midlertidigt låne det du har brug for af hospitalet. Du kan bl.a. låne
  • kørestol
  • albuestokke
  • gangbuk
  • badebænk 
Du skal selv sørge for at levere tingene tilbage.

Kontrol og efterbehandling
Inden din udskrivelse aftaler du med lægen, om kontrol og efterbehandling/genoptræning skal foregå hos din egen læge eller  i ambulatoriet.  

Sygemelding
Hvis du ønsker det, kan vi udstede en sygemelding til din arbejdsgiver eller dit forsikringsselskab. 
Redaktør