Patientrettigheder

​Her kan du finde informationer om dine rettigheder som patient.

​​​​​​​​​​​​​​​

Aktindsigt​ og E-journal
Når du er fyldt 15 år, har du som udgangspunkt ret til at få at vide, hvad der står om dig i din journal hos sundhedsvæsenet.

Du kan finde din journal elektronisk på min e-journal - på sundhed.dk, hvor du også kan læse mere om e-journalen eller du kan finde flere oplysninger om aktindsigt​

Klager
Her kan du læse mere om mulighed for at klage

Patientkontor​
Hvis der opstår situationer eller problemer, hvor du eller dine pårørende ønsker vejledning hos andre end personalet på afdelingen, kan du henvende dig til Patientvejlederen. 

Patientvejlederen kan rådgive dig om:
  • ventetider
  • frit sygehusvalg 
  • dine rettigheder som patient
  • dine muligheder for at klage 
  • dine muligheder for at søge om erstatning
Patientvejlederen er uvildig og har tavshedspligt.

Du finder patientkontoret i stueetagen med indgang ved siden af elevatorerne.
Patientvejlederen links hertil : patientvejlederen

Du er altid velkommen til at få personalet på afdelingen til at hjælpe dig med at komme i kontakt med patientvejlederen.

Patientrettigheder
Læs mere om dine  rettigheder 

Tavshedspligt
Alt personalet på afdelingen har tavshedspligt. Læs hvad det betyder for dig på sundhed.dk​
Redaktør