Kontakt Plastikkirurgisk Afdeling

Kontaktoplysninger for Plastikkirurgisk afdeling, herunder klinik 1, indlæggelseskontoret, visitationskontoret, sengeafsnittet 1 og afdelingsledelsen

​​​​​

Plastikkirurgisk afdeling
Herlev Hospital
Herlev Ringvej 75
2730 Herlev

Kontakt en klinik eller sengeafsnit

Kontakt Plastikkirurgisk Ambulatorium
Kontakt Plastikkirurgisk sengeafsnit

Skriv til os

Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger som for eksempel dit personnummer eller oplysninger om dit helbred, skal du skrive til os på en sikker forbindelse.

For borgere og patienter


Hvis du er i forløb på afdelingen, kan du skrive sikkert til os via Min Sundhedsplatform (login med NemID)


Du kan skrive sikkert til os med Digital Post via borger.dk (login med NemID)


Har du generelle spørgsmål,der ikke indeholder følsomme og fortrolige oplysninger, kan du skrive til os via e-mailKontakt til Plastikkirurgisk afdelingsledelse​​

Ledende overlæge Line Bro Breiting
Telefon: 38 68 93 46 (sekretær)

Ledende oversygeplejerske Gitte Topp
Telefon: 38 68 24 96
Redaktør