Sygeplejestuderende

​​

Beskrivelse af afdelingens uddannelsesmæssige rammer for sygeplejestuderende.

Plastikkirurgisk sengeafsnit og operationsafsnit / ambulatorie er godkendt som klinisk uddannelsessted og varetager uddannelsesforløb for sygeplejestuderende modul 1-2-4-11-12 Derudover stiller afdelingen sig til rådighed for øvrige studerende ved behov fx valgfag i modul 13 samt bachelorprojekt i modul 14. Ligeledes stiller afdelingen sig til rådighed for internationale udvekslingsstuderende samt 9. klasses praktikanter

Primo 2015 skal plastikkirurgisk afdeling derudover varetage uddannelsesforløb for social- og sundhedselever.  Fra operationsafsnittet og ambulatoriet varetager afdelingen desuden uddannelsesforløb for medicinstuderende og operationstekniker- elever.  Afdelingen finansierer desuden ansættelsen af en medicinsk ph.d. studerende.

Organisatorisk er ansat 1 koordinerende klinisk vejleder samt 3 kliniske vejledere, med hver deres ansvarsområde. Teamet af vejledere samarbejder desuden på daglig basis med et team af kontaktpersoner. Disse kontaktpersoner er erfarne sygeplejersker, der særligt udtrykker ønske om at indgå i studierelevante relationer med de studerende. De kliniske vejledere har i samarbejde med de faste kontaktpersoner ansvaret for den daglige uformelle refleksion og kontinuerlige bed-side learning.

Som sygeplejestuderende på plastikkirurgisk operationsafsnit og ambulatorie indgår man i en dynamisk og gensidig engageret relation med det øvrige personale. Afdelingen bestræber sig på at facilitere et optimalt læringsmiljø igennem et godt arbejdsmiljø, der er baseret på grundlæggende værdier som tillid, åbenhed, interesse og professionalisme.  Afdelingens mål er at skabe trygge og forudsigelige rammer af et højt kvalitetsmæssigt og fagligt niveau, der anerkender forskelligheder samt tilgodeser den enkelte studerendes studiebehov. 

Det er afdelingens hensigt skabe et godt læringsmiljø ved at prioritere plads til at være studerende. Foruden ikke at tælle med i normeringen, prioriteres det at den studerende har plads, tid og rum til fordybelse og refleksion alene, med medstuderende samt vejleder.

Det forventes at den studerende udviser studieaktivitet igennem personligt, socialt og fagligt engagement , ansvarlighed og selvstændighed. Det forventes at den studerendes løbende opdaterer sin studieplan og portfolie. Dette effektueres blandt andet ved at aflevere ugentlige fokusområder, der afspejler læringsudbytterne for modulet, herunder relevante studiemetoder samt praksis, udviklings- og forskningsbaseret litteratur.​
Redaktør