Læger

​​

Uddannelse af yngre læger på Plastikkirurgisk Afdeling, Herlev Universitetshospital.

​Afdelingen kan årligt opslå 2 stillinger som Introduktionslæge.

I løbet af denne 1-årige reservelægestilling skal den yngre læge tillære sig en række basale og plastikkirurgiske færdigheder. Disse kirurgiske og teoretiske kompetencer skal være opnåede for senere at kunne søge Hoveduddannelse i specialet.

I løbet af stillingen gennemgår den uddannelsessøgende flere obligatoriske basale kurser i bl.a. Pædagogik ,Ledelse og Administration .

Den nationale Målbeskrivelse kan findes på www.dspr.dk.

I afdelingen forefindes Uddannelsesprogram.

Desuden opslås årligt  2 nye stillinger til Hoveduddannelsesforløb i Plastikkirurgi ( 5-årige stillinger ) :

I løbet af Hoveduddannelsen skal den yngre læge være i alt 4 år på 2 forskellige Plastikkirurgiske afdelinger (Herlev Hospital og Rigshospitalet ) samt 6 måneder på  Gastro-kirurgisk afdeling ( Herlev Hospital )og 6 måneder på Ortopædkirurgisk Afdeling ( Hillerød hospital )

I løbet af disse 5 år skal den uddannelsessøgende opnå kirurgiske og teoretiske færdigheder, så der efter godkendt uddannelsesforløb kan søges om speciallægeanerkendelse i Plastikkirurgi.

I løbet af uddannelsen er der fokuserede ophold af 3 – 10 dages varighed på Dermatologisk Afdeling , Karkirurgisk Afdeling , Mammakirurgisk Afdeling , Onkologisk Afdeling , Patologisk Afdeling, Øre-næse-hals Afdeling , Thoraxkirurgisk Afdeling  og Kosmetisk plastikkirurgisk klinik.

Den nationale Målbeskrivelse   kan findes på www.dspr.dk og www.sst.dk

Uddannelsesprogram forefindes i afdelingen

Attestation af kompetencer i Porteføljen  i både Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb foregår nu elektronisk via Den Lægelige Videreuddannelse.

Redaktør