Om Ambulatoriet

​​​

Der behandles/kontrolleres ca. 100 patienter dagligt i Ambulatoriet. Der er 4 ambulante operationsstuer, hvor der foretages operationer i lokalbedøvelse.

Der er 6 ambulatoriestuer til forundersøgelse og kontrol af patienter, heraf en sårklinik og en sygeplejeklinik.


Ambulatoriet har et tæt samarbejde med Plastikkirurgisk Afdelings egen operationsgang med 3 stuer, hvor der udføres operationer i fuld bedøvelse. 


​​

Patientgrupper:

 • Modermærkekræft.

 • Hudkræft.

 • Rekonstruktion af bryst efter cancer.

 • Fjernelse af overskydende hud efter massivt vægttab.

 • Rekonstruktion efter tab af væv pga. infektion eller traume.​


Personale Plastikkirurgisk ambulatorium:
 • Der er ansat overlæger, afdelingslæger, 1.reservelæger og reservelæger.

 • Der er ansat sygeplejersker, sosu-assistent, lægesekretærer, sygeplejesekretærer og en klinisk fotograf.​

 • Der er medicinstuderende og sygeplejestuderende.


Vores overordnede mål er:
 • at sikre den enkelte patient en faglig korrekt, effektiv, serviceorienteret og individuelt baseret undersøgelse, behandling, efterkontrol og pleje.

 • at patientens ønske om kontinuitet, information, og anvendelse af moderne teknologi ved undersøgelse, behandling, efterkontrol og pleje i videst mulig udstrækning efterkommes.

 • at patienten får faglig og etisk forsvarlig viden om sin sygdom, ud fra den enkeltes behov og ønsker.

 • at udvikle og tilpasse den plastikkirurgiske undersøgelse, behandling, efterkontrol og pleje på baggrund af de nyeste udviklings- og forskningsresultater.


Redaktør