Praksis

​Her findes instruksen for håndtering, fremsendelse og svar på patologiprøver sendt fra praksis. 

​​

Kære rekvirenter

På grund af strømnedbruddet på Herlev og Gentofte Hospital d. 19. december har der været forsinkelser af patologisvarene.
Vi forventer, at forsinkelsen er indhentet i løbet af en uge.

Vi beklager de gener, det har medført for patienterne og jer.

Med venlig hilsen
Dorte Linnemann
Ledende overlæge, dr.med.


Håndtering, fremsendelse og svar på patologiprøver fremsendt fra praksis findes i nedenstående link.

Rekvisitionsblanketter bestilles samme sted som andre utensilier til prøvetagning og har varenummer 114 PTB MedCom A5​

Praksis, håndtering, fremsendelse og svar for patologiprøver
Bestillingsseddel.doc
Kontakter, Patologiafdelingen Herlev Hospital


Af patientsikkerhedsmæssige årsager er det nødvendigt, at alle patologiprøver er korrekt mærket. Vi har derfor udarbejdet en vejledning, hvor man kan se, hvordan vi forholder os, hvis der er fejl eller mangler i oplysningerne på prøvebeholder og rekvisition.

Mangelfuld eller forkert mærkning af prøver​​

Det er vigtigt af sikre sig at alle oplysninger på prøvebeholderen og rekvisitionen stemmer overens inden prøven sendes til Patologiafdelingen


Redaktør