Vejen til afdelingen

Patologiafdelingen Herlev Hospital ligger i behandlingsbygningen (5), på 04. sal (4) i kvadraterne K3-K5, L1-L6, O6 og i pavillionbygning (7).

Kapellet er beliggende i en lav bygning på bagsiden af hospitalet, overfor skadestuen.

Opgangsnumrene til behandlingsbygningen (5), på 04. sal (4) i kvadraterne K3-K5, L1-L6 er enten 106 på 1. sal (parkering 3) eller 66 på 3. sal (parkering 1)

Opgangsnumret til kvadrat O6 er 67 på 3. sal (parkering 1)

Opgangsnumret til pavillion 7 er 65.​


Se kort over hospitalet. Findes både med og uden opgangsnumre.

Kort over hospitalet

​Eller åbn "Ruteviser" som kan guide til den rette afdeling

​Ruteviser​

Redaktør