Mission, vision og mål

Mission

Patologiafdelingen, Herlev Hospital
  • varetager patologidiagnostik og -rådgivning
  • er en universitetsafdeling med forskning og uddannelse
 
Patologiafdelingen servicerer kliniske afdelinger på Gentofte Hospital, Herlev Hospital og Nordsjællands Hospital samt speciallægepraksis med undersøgelse af vævs- og celleprøver samt rådgivning inden for patologi og molekylærpatologi. Patologiafdelingen varetager kapelfunktion for Herlev Hospital.
 
Patologiafdelingen varetager sekretariatsfunktion for Dansk CancerBiobank og for den landsdækkende patologidatabank, Patobanken.
 
Som universitetsafdeling udfører afdelingen forskning især med henblik på anvendelse i patientbehandling.
 
Prægraduat varetages undervisning af læge- og bioanalytikerstuderende. Postgraduat varetages uddannelse af speciallæger samt forskeruddannelse af ph.d. studerende.

Vision

Visionen for Patologiafdelingen, Herlev Hospital, er:
 
”Bedst tænkelige patologisvar til gavn for patienten”
 
  • Bedst tænkelige patologisvar er af høj diagnostisk kvalitet, rettidige og bidrager til patientens samlede behandlingsforløb
  • For at sikre fremtidens patientbehandling prioriteres faglig og teknologisk udvikling samt forskning på højt nationalt og internationalt niveau​

Mål

Målene afspejles altid i den aktuelle udviklingsplan og diaglogaftale​

Afdelingen betjener følgende hospitalsafdelinger og speciallægepraksis

Gentofte Hospital
Afdeling for Led- og Knoglekirurgi
Hud- og allergiafdelingen
Medicinsk afdeling

Herlev Hospital
Børneafdelingen
Brystkirurgisk afdeling
Gastroenheden
Gynækologisk afdeling
Hæmatologisk afdeling
Kardiologisk afdeling
Medicinsk reumatologisk/geriatrisk afdeling
Medicinsk endokrinologisk afdeling
Nefrologisk afdeling
Neurologisk afdeling
Onkologisk afdeling
Ortopædkirurgisk afdeling
Plastikkirurgisk afdeling
Urologisk afdeling

Nordsjællands Hospital (Hillerød Hospital og Frederikssund Hospital)
Børneafdelingen
Gynækologisk afdeling
Kard-Nefro-Endo afdeling
Kirurgisk enhed
Neurologisk afdeling
Onkologisk afdeling
Ortopædkirurgisk afdeling
Reumatologisk afdeling

Speciallægepraksis
Dermatologi
Kirurgi
Intern medicin
Plastikkirurgi
Redaktør