Forskningsstrategi

​Fokus for forskning og udvikling er inden for basal forskning samt målrettet diagnostik af kræftsygdomme og godartede lidelser med henblik på individualiseret (targeteret) behandling.

Fokusområder for forskning

Områderne inkluderer blod-, bryst-, hud-, mave/tarm-, nyre-, urinvejs-, gynækologiske og ortopædiske sygdomme.

Forskningen involverer teknikker som lysmikroskopi, elektronmikroskopi, immunhistokemi samt molekylærbiologiske teknikker, herunder flourescens in situ hybridisering (FISH), polymerasekædereaktioner (PCR), methylerings- og sekvesteringsanalyser.

Forskningsan​satte (2015)

3 lektorer

3 ph.d.-studerende

2 bioanalytikere

​UdgivelserDisputats/phd​​Peer-rev Artikler
2007​035​
​20082​49​
​20090​58​
​20103​43​
​20110​62​
​20122​43​
​20131​53​
​20141​62​
​20150​68​

Igangværende projekter (2015)

Afdelingens ansatte er vejledere ved 10 ph.d.-projekter.
Afdelingen har ca. 70 igangværende projekter inden for de oven for anførte områder.​

Strategi for forskning 2013-17​ på Patologiafdelingen, Herlev Hospital


Afsluttede projekter og artikler

Årsrapporterne kan man finde en liste over afsluttede projekter og artikler

Redaktør