Laboratorieområder

​​

Laboratoriet arbejder i følgende områder (flow):

Kompleks flow

Kompleks flow dækker: Kompleks udskæring, Skæring, Farvning (Specialfarvning) og Aflevering

Simpelt flow

Simpelt flow dækker: Modtagelse, Simpel udskæring, Præparering og Blokoplægning

Frys/makro/biobank flow

Dette flow dækker: Frysesnitsundersøgelser, Makrobeskrivelser og udtagelse af væv til Biobank

Immunhistokemi flow

Dette flow tager sig af de immunhisto-/-cytokemiske analyser

Cytologi flow

​Cytologi flow tager sig af alle udstrygninger og væsker, samt præscreening af celleudstrygninger​

Molekylærenheden

​I molekylærenheden udføres molekylærpatologiske analyser så som: Flourescens in situ hybridisering (FISH), polymerasekædereaktioner (PCR), methylerings- og sekventeringsanalyser

Redaktør