Job og uddannelse

På afdelingen er ansat læger, bioanalytikere, molekylærbiologer, lægesektretærer og portører. 

Afdelingen uddanner læger, speciallæger, bioanalytikere og lægesekretærer

​​

Job på Patologiafdelingen

Stillingsopslag annonceres primært i elektroniske medier og altid på jobnet.dk, Herlev Hospitals hjemmeside og intranet samt evt. en af regionernes syv fælles sundhedsfaglige jobportaler (LSR-portalerne).​​

Uddannelse

Prægraduat uddannelse

Læger
Medicinstudiets forløb er bestemt af Københavns Universitet.
Patologiafdelingen forestår undervisning og eksamen for studerende på 7. og 12. semester.
Patologiafdelingen vejleder desuden ved de studerendes bachelor- og kandidatopgaver.
Personale til uddannelsesopgaven:
Lektor, overlæge Alastair Hansen, tlf. 3868 3336
Email: alastair.hansen@regionh.dk
Lektor, overlæge Louise Klarskov, tlf. 3868 1791
Email: louise.laurberg.klarskov@regionh.dk
Lektor, overlægeLene B. Riis, tlf. 3868 1099
Email: lene.buhl.riis@regionh.dk

Bioanalytikere
Bioanalytikeruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse af 3,5 års varighed. Den overordnede planlægning m.m. er samlet i Bioanalytikeruddannelsen, København.
Patologiafdelingen modtager 6 studerende ad gangen i Modul 1, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13 samt ved bachelorprojektmodulet. Modulperioderne har varighed af 2-9 uger.
Personale til uddannelsesopgaven:
Bioanalytikerunderviser Merete Hjort Larsen, tlf. 3868 4727
Email: merete.hjort.larsen@regionh.dk
Bioanalytikerunderviser Mette Wessel Frandsen,  tlf. 3868 9561

Lægesekretærer
Lægesekretæruddannelsen hører under Undervisningsministeriet. Lægesekretærelever er ansat i et to-årigt forløb i Region Hovedstaden med 3 praktikophold på forskellige hospitaler/afdelinger.
Patologiafdelingen modtager én elev ad gangen.
Personale til uddannelsesopgaven:
Ledende lægesekretær Pia Åberg
Tlf. 3868 1111

Postgraduat uddannelse

Speciallægeuddannelsen
Speciallægeuddannelsens forløb er bestemt og defineret af Sundhedsstyrelsen og beskrevet i målbeskrivelsen.
Uddannelsen er opbygget med 1 år i introduktionsforløb og 4 år i hoveduddannelse.
Afdelingen har årligt 4 læger i introduktionsforløb og 7 læger i hoveduddannelse, hvoraf 1 i hoveduddannelses­forløb til retsmedicin.
Personale til uddannelsesopgaven:
Udd.ansvarlig overlæge Birgitte Bols, 3868 1405
Email: birgitte.bols.01@regionh.dk
10 hovedvejledere
Redaktør