Kriterier for ophold på Patienthotellet

​Det er hospitalsafdelingen, der vurderer om du som patient kan bo på Patienthotellet.  

​​

​Hvem kan bo på Patienthotellet? 

Er dit behandlingsforløb tilknyttet Herlev Hospital har du mulighed for, at blive henvist til Patienthotellet. Visitationen udføres af den læge og sygeplejerske, der på din indlæggelsesafdeling har ansvaret for din behandling. Beslutningen om et ophold på Patienthotellet tages i dialog med dig og derefter vurderes det, om du kan blive henvist til hotellet. Hvis det vurderes, at du har behov for hjælp fra en pårørende, kan den pårørende efter vurdering fra afdelingen medindlægges og bo på hotellet sammen med dig.
 
Under opholdet på Patienthotellet vil afdelingen stadig have ansvaret for din behandling.
 
For at blive henvist skal du opfylde nedenstående kriterier:
 
•  Du skal være selvhjulpen og derved ikke have behov for hospitalets tekniske og plejemæssige tilbud, imens du er indlagt på hotellet 
•  Du skal selv kunne administrere din medicin samt kunne overholde aftaler med          din indlæggelsesafdeling 
•  Du skal have indsigt i og forståelse for dit eget sygdomsforløb
    Ud over at du opfylder ovenstående, er det også meget vigtigt at du føler dig tryg       ved at være gæst på Patienthotellet.
Redaktør