Kriterier for ophold på Patienthotellet

​Det er den behandlingsansvarlige hospitalsafdeling, der vurderer om du som patient kan bo på Patienthotellet.  

​​

​Hvem kan bo på Patienthotellet? 

Er dit behandlingsforløb tilknyttet Onkologisk - eller Hæmatilogisk Afdeling på Herlev Hospital har du mulighed for, at blive henvist til Patienthotellet.
 
Visitationen udføres af den læge og sygeplejerske på din behandlingsansvarlige afdeling. Beslutningen om et ophold på Patienthotellet tages i dialog med dig og derefter vurderes det, om du kan blive henvist til hotellet. Hvis det vurderes, at det er hensigtsmæssigt at du har din pårørende med, kan denne efter vurdering fra den behandlingsansvarlige afdeling bo på hotellet sammen med dig.
 
Ud over ovenstående indlægges patienter til undersøgelse for malign hypertermi på Patienthotellet.

Under opholdet på Patienthotellet vil den behandlingsansvarlige afdeling stadig have ansvaret for din behandling.
 
For at blive henvist skal du opfylde nedenstående kriterier:
 
  • Du skal være selvhjulpen og derved ikke have behov for hospitalets tekniske og plejemæssige tilbud, imens du er indlagt på hotellet 
  • Du skal selv kunne administrere din medicin samt kunne overholde aftaler med din behandlingsansvarlige afdeling 
  • Du skal have indsigt i og forståelse for dit eget sygdomsforløb
  •  Ud over at du opfylder ovenstående, er det også meget vigtigt at du føler dig tryg ved at være på Patienthotellet.
Redaktør