Palliationens faser mv

Formålet med den palliative indsats er at forbedre livskvaliteten hos patienter med livstruende sygdom og deres pårørende​

​​​​

​I henhold til WHO's seneste definition fra 2002 har "den palliative indsats til formål at fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står over for de problemer, der er forbundet med en livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig identifikation/diagnosticering og omhyggelig vurdering og behandling af smerter og andre problemer af fysisk, psykisk, social og åndelig art" (ref. World Health Organization. National Cancer Control Programmes. Policies and managerial guidelines. 2nd ed. Geneva: World Health Organization, 2002:83).

WHOS's definition på palliativ indsats


Den palliative indsats retter sig mod at hjælpe patienten i hele sygdomsforløbet. Der skelnes mellem tre faser i den lindrende indsats.

Den tidlige fase. I den tidlige fase handler det ofte om, at patienten kan leve et så normalt liv som muligt med sygdommen. I denne tidlige fase vil den lindrende indsats understøtte en livsforlængende behandling. Den tidlige fase kan vare år.

Den sene fase. Den lindrende indsats fortsætter, mens den aktive sygdomsbehandling som regel er indstillet. Den sene fase kan vare måneder.

Den sidste/terminale fase. I den sidste eller terminale fase er patienten uafvendeligt døende. Denne fase kan vare dage til uger.

Den palliative behandling er således en tværfaglig helheds-behandling med patienten og de pårørende i centrum. En indsats, der i aktuelle sammenhænge sigter mod at lindre den samlede lidelse hos patienter med livstruende sygdom, herunder lindring af fysiske symptomer (fx smerter, træthed, kvalme), psykiske symptomer (fx angst og depression), sociale problemer og eksistentielle problemer.

 

​Forskning om overgange mellem palliative faser:

Identifying.transitions in terminal illness trajectories: a critical factor in hospital-based palliative care

Kilde: International Journal of Palliative Nursing 2010, Vol 16, No 2

 

 

 

Redaktør