Optageområder

Alle patienter, som har en livstruende sygdom og komplekse symptomer, kan under indlæggelse på Herlev Hospital eller i ambulant forløb på en af sygehusets afdelinger tilbydes vurdering af palliationsenheden (PE) Herlev med henblik på samarbejde og tilrettelæggelse af palliativ indsats.

Alle vurderes med henblik på tilknytning via

Overflytning til H123PE

Alle indlagte på Herlev Hospital kan efter vurdering tilbydes overflytning.

Ambulant forløb

Alle med åbent forløb på Herlev Hospital kan efter vurdering tilbydes ambulant forløb. 

Forløb i eget hjem

VÆR OPMÆRKSOM PÅ FØLGENDE OPTAGEOMRÅDER:

Område midt:  Palliationsenheden, Herlev Hospital                  Telefon 38689750 Fax 38685251 

Område syd:   Palliativ Enhed, Hvidovre Hospital                     Telefon 38626450  Fax 38621095 

Område byen: Palliativ Medicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital Telefon 35316225  Fax 35313344 

                             Palliativt Afsnit, Rigshospitalet                          Telefon 35457124  Fax 35457157 

                             Kræver åbent forløb på onkologisk klinik, Rigshospitalet

Område n​ord: Palliativ Enhed, Nordsjællands Hospital                Telefon 48295329/48295363  

                                                                                                                       Fax 48295347 

Derudover findes i region hovedstaden:

Hospice Søndergård                       Telefon 44208640  Fax 44208650  (udkørende team dækker område syd) 

Sankt Lukas Hospice                       Telefon 39455100  Fax 39455101  (udkørende team dækker område midt) 

Arresødal Hospice                           Telefon 47787000  Fax 47787019  (udkørende team dækker område nord) 

Diakonissestiftelsens Hospice         Telefon 38384949  Fax 38384940  (udkørende team dækker område byen)

 

Kort over regionens optageområder.pdf
 

 

 

Redaktør