Planlagt patientforløb

Ved et planlagt patientforløb (elektivt patientforløb) er du typisk henvist til afdelingen af din egen læge eller en speciallæge.

Inden indlæggelsen

Inden indlæggelsen kommer du til en forundersøgelse i vores ambulatorium hos en af afdelingens læger. Lægen vurderer, hvilken behandling du skal have, og sammen planlægger I det videre behandlingsforløb.


Du vil modtage et indkaldelsesbrev med information om, hvor og hvornår du skal møde på selve indlæggelsesdagen. Brevet indeholder også kontaktinformation samt anden vigtig information bl.a. en beskrivelse af, hvordan du skal forholde dig, hvis du skal møde fastende.Vi gør opmærksom på, at du venligst bør læse indkaldelsesbrevet grundigt og kontakte afdelingen, hvis du har spørgsmål.


Når du bliver indlagt

Når du ankommer til afdelingen, vil plejepersonalet vise dig til rette og give dig en kort orientering om, hvad der skal ske i løbet af dagen. Du møder fastende i sengeafsnittet og bliver gjort klar til operation.


Klargøringen indebærer bl.a.:

  • ​At du får målt din puls og dit blodtryk
  • At du får udleveret det tøj, du skal have på under operationen
  • At du får anvist en seng

Kirurgen vil inden operationen sikre sig, at du er velinformeret om det forestående indgreb.


Inden udskrivelsen

Inden du bliver udskrevet, er du velkommen til at få en kopi af din journal, og du kan få en læge eller sygeplejerske til at gennemgå den sammen med dig. Læs mere om udskrivelse her.


Hvis lægen vurderer, at du har fysiske problemer med bevægeapparatet efter din operation, kan du blive henvist til genoptræning. Læs mere om genoptræning her.


Redaktør