Lægesekretærelev

Som lægesekretær vil du komme til at spille en stor rolle i arbejdet med at sikre et vellykket patientforløb. Du får et spændende job med fokus på IT, administration og kommunikation. 

Uddannelsesansvarlig for lægesekretærelever

Det overordnede uddannelsesansvar for lægesekretærelever ligger hos afdelingens to elevansvarlige lægesekretærer, Leni Brandes og Vivi Tullberg. De har ansvar for de overordnede undervisningsopgaver og planlægning af elevernes praktikforløb.


Praktikforløb i afdelingen

Uddannelsen tager to år, og uddannelsesforløbet veksler mellem en praktisk oplæring på forskellige afdelinger på forskellige hospitaler og en teoretisk uddannelse på en handelsskole.


På Ortopædkirurgisk Afdeling har vi ca. fire lægesekretærelever årligt på forskellige uddannelsestrin. Eleverne er ca. 2 måneder i et af vore ambulatorier og 2 måneder på et af sengeafsnittene.


Undervisningen foregår som ”mesterlære”. Den elevansvarlige lægesekretær underviser i sygdomslære, medicin, bestilling af laboratorieprøver, journalskrivning, røntgenbestilling, brug af Opus elektronisk journal samt elektronisk post til praktiserende læger. Du vil også få undervisning i juridiske regler for at videregive informationer vedrørende patienter samt i korrespondance.


Vi lægger stor vægt på, at eleverne skal føle sig trygge, at de indgår som ligeværdige samarbejdspartnere med de uddannede lægesekretærer, og at de bidrager til det tværfaglige samarbejde.


Som elev i afdelingen får du mulighed for at gå stuegang med en læge, overvære en ambulant journaloptagelse eller en behandling eller undersøgelse. Dette giver dig et indblik i patientens forløb som helhed, og hvad vi skriver om i journalerne.

​​

Redaktør