Ortopædkirurgisk Ambulatorium

​På Ortopædkirurgisk Ambulatorium modtager vi patienter til såkaldt forundersøgelse, foretager klargøring af patienter til operation samt efterkontrol af tidligere behandlede patienter. Vi modtager patienter, der er henvist af egen læge.​

​​​​​​​​​​​​​​​

I ambulatoriet er vi en fast stab af læger, sygeplejersker og sekretærer. Vi har et tæt samarbejde med hospitalets fysio- og ergoterapeuter, der sikrer, at patienten får den bedste efterbehandling.​


Ambulatoriet varetages af områdeledelsen, der består af overlæge, Carl-Aage Hansen, og afdelingssygeplejerske, Bente Nisted Olsen.


​​Patientoplysningsskema og samtykkeerklæring

Når du møder op i ambulatoriet, er det vigtigt, at du husker at have udfyldt og medbragt det tilsendte patientoplysningsskema og samtykkeerklæring. De skal afleveres til lægen ved første konsultation.


Ventetid​

Vi tilstræber at undgå ventetid, så du kommer ind til din konsultation på det planlagte tidspunkt. Der kan dog opstå ventetid pga. akut opståede problemer. I tilfælde af ventetid vil du blive informeret.


Da der er flere læger i ambulatoriet på samme tid, kommer man ind til lægen efter det fastlagte tidsprogram og ikke i den rækkefølge, man melder sin ankomst i ekspeditionen.


I venteværelset står en drikkevogn med vand og saft, som du er velkommen til at forsyne dig ved. Der står også en automat, hvor du kan købe kolde drikkevarer.​

​ ​

Redaktør