Forskningsprojekter

Ortopædkirurgisk afdeling, Herlev Hospital har en omfattende forskningsaktivitet af høj national og international kvalitet.

Afdelingen forsker bredt indenfor det ortopædkirurgiske område, men retter sig særligt mod:

  • Behandlingsmetoder ved proksimale humerusfrakturer
  • Behandlingsmetoder ved slidgigt i skulderen
  • Kliniske studier af resultat efter indsættelse af skulder- og albue-proteser
  • Registerstudier af resultat efter indsættelse af skulder- og albue-proteser
  • Validering af kliniske klassifikationer og evalueringsinstrumenter
  • Skuldertraumatologi

Forskningsmæssigt samarbejder Ortopædkirurgisk Afdeling, med andre afdelinger på Herlev Hospital og andre hospitaler og universiteter, såvel nationalt som internationalt.


Redaktør