Lungekræft

Kræft i lungerne er en af de hyppigste kræftsygdomme i Danmark.

Symptomer
Symptomerne er oftest hoste, åndenød, smerter og eventuelt vægttab.

Diagnosen bliver ofte stillet ved, at lægerne tager en vævsprøve i forbindelse med en kikkert-undersøgelse af lungerne. Med scanninger undersøger man, hvilket stadie kræften har, og om den har spredt sig til andre organer.

Behandling
Lungekræft bliver behandlet med operation, hvis det er muligt. Ofte vil man efter operationen blive tilbudt behandling med forebyggende kemo for at nedsætte risikoen for tilbagefald af kræftsygdommen.

Der er to hovedgrupper af lungekræft. Det er småcellet lungekræft og ikke-småcellet lungekræft. Disse to former for lungekræft behandler vi på hver sin måde. Principperne for den enkelte patients behandling bliver gennemgået af en læge og en plejeansvarlig sundhedsperson ved første møde i afdelingen. Det vil sige en sygeplejerske eller en social- og sundhedsassistent.

Hvis lungekræften ikke kan opereres eller har spredt sig til andre organer, vil behandlingen ofte være en kombination af strålebehandling og kemoterapi. Andre behandlingsmuligheder er antistofbehandling og eventuelt eksperimentelle behandlinger (forsøgsbehandlinger). Disse behandlinger gives for at lindre symptomer fra sygdommen og give mulighed for livsforlængelse​.

Disse behandlinger bliver givet på Onkologisk Afdeling.

Information
Hvis du skal have behandling mod kræft i lungerne, bliver du grundigt informeret både skriftligt og mundtligt ved en samtale med en læge og en plejeansvarlig. Det vil sige enten af en sygeplejerske eller en social- og sundhedsassistent eller radiograf.

Bivirkninger
Der er bivirkninger ved for eksempel strålebehandling og kemoterapi.
Bivirk​ninger

Du kan søge yderligere information om vores behandling til patienter med lungekræft via vores pjecer,
Pjec​er​
Redaktør