Kræft i tyktarmen


Tyktarmen er den nederste del af tarmsystemet bortset fra endetarmen og endetarmsåbningen, som beskrives i to andre afsnit her på siden. Symptomer
Kræft i tyktarmen kan give ubehag i form af ændret afføringsmønster, blod i afføringen, blodmangel og smerter.

Sådan bliver diagnosen stillet
Det er vigtigt at få en sikker diagnose med en vævsprøve, som lægen tager ved en kikkertundersøgelse. Med scanninger undersøger man, hvilket stadie kræften har og om den spredt til andre organer.

Behandling
Kræft i tyktarmen bliver behandlet med operation, hvis der ikke er tegn på spredning af kræften.

Efter operationen kan man blive tilbudt forebyggende kemoterapi. Det bliver afgjort efter operationen, når lægerne har gennemset kræftknuden og de lymfeknuder, der er blevet fjernet ved operationen.

Hvis der er tale om spredning af kræften til andre organer, vurderer lægerne, om det er muligt at fjerne kræften. Der gør sig særlige forhold gældende ved tarmkræft, hvis der kun er spredning til lever og eventuelt lunger. Denne vurdering sker i samarbejde med læger fra de kirurgiske afdelinger, der opererer i lever og i lunger.

Hvis spredningen er mere udtalt kan man få tilbudt, behandling med kemoterapi, som bliver givet med henblik på lindring og livsforlængelse. 

Andre behandlingsmuligheder er antistofbehandling og eventuelt eksperimentelle behandlinger.

Information
Hvis du skal have behandling mod kræft i tyktarmen, bliver du informeret grundigt både skriftligt og mundtligt ved en samtale med en læge og en plejeansvarlig. Det vil sige enten en sygeplejerske eller en social- og sundhedsassistent. 

Bivirkninger
Der er bivirkninger ved for eksempel strålebehandling og kemoterapi.
Bivirkninger

Du kan søge yderligere information om vores behandling til patienter med kræft i tyktarmen via vores pjecer,
Pjecer

Redaktør