Kræft i blæren

Blærekræft
Kræft i urinblæren er en af de hyppigste kræftsygdomme hos mænd i Danmark. Kræft i urinblæren er tre gange så hyppig hos mænd som hos kvinder. Det er ofte mennesker mellem 60 og 80 år, der får blærekræft.

Symptomer 
Det hyppigste symptom er blod i urinen. Derfor skal man altid undersøges nærmere, hvis man har det symptom.

Sådan bliver diagnosen stillet
Diagnosen bliver stillet ved, at urinen bliver undersøgt, og ved at lægen foretager en cystoskopi. Det betyder, at lægen ser ind i blæren med en kikkert. En sådan undersøgelse kaldes også en kikkertundersøgelse. Ved kikkertundersøgelsen kan lægen tage vævsprøver, som kan vise, om der er kræft. Med scanninger og blodprøver undersøger man, hvilket stadie kræften har, og om kræften har spredt sig til andre organer. Kikkertundersøgelsen foregår på Urologisk Afdeling.

Der er flere former for blærekræft, og det er meget forskelligt, hvordan sygdommen opfører sig. Nogle patienter har en nærmest kronisk forløbende sygdom, som behandles på Urologisk Afdeling med kontroller og fjernelse af polypper og mindre kræftforandringer.

Behandling
Sammen med kirurgerne på Urologisk Afdeling lægger lægerne en plan for behandlingen. Hvis kræften kun sidder i blæren, men ikke kan behandles ved cystoskopi, kan behandlingen bestå af operation eller strålebehandling. Hvis der foretages operation, bliver hele blæren fjernet, hvorefter man omdanner et stykke tarm til en ny blære.

Operation foregår på en Urologisk Afdeling. Strålebehandlingen foregår på Onkologisk Afdeling. Strålebehandlingen kan være et alternativ til operation. Valget af behandling afhænger af sygdomsstadiet, og af om patienten kan tåle en operation.

Hvis sygdommen har spredt sig til andre organer, kan nogle patienter få tilbud om kemoterapi eller strålebehandling. Disse behandlinger bliver givet for at forlænge livet og give lindring af sygdommens symptomer.

Information
Hvis du skal have behandling mod kræft i urinblæren, bliver du informeret grundigt både skriftligt og mundtligt ved en samtale med en læge og en plejeansvarlig. Det vil sige enten af en sygeplejerske eller en social- og sundhedsassistent eller radiograf.

Bivirkninger
Der er bivirkninger ved strålebehandling og kemoterapi.
Bivirkninger

Du kan søge yderligere information om vores behandling til patienter med kræft i blæren via vores pjecer,
Pjecer

Læs mere om kræft i blæren på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.


Redaktør