Hvem er vi

 

Vi er en afdeling med ca. 420 ansatte, der giver behandling mod kræft i form af stråleterapi og medicinsk behandling. ​Afdelingen er en af Danmarks største og førende kræftafdelinger med international ekspertise. Vi giver cirka 120.000 behandlinger og konsultationer om året

Hvilke sygdomme behandles i afdelingen?

Når man er blevet henvist til Afdeling for Kræftbehandling, har man fået diagnosticeret en kræftsygdom. ​Vores patientgruppe består af unge og voksne. Vi behandler patienter med kræftknuder (solide tumorer) af næsten alle typer.

Hvilke typer behandlinger giver vi

Vi giver strålebehandling, kemoterapi og behandling med nye specielle stoffer, der virker mod kræft. Størsteparten af vore nye patienter modtager enten medicinsk kræftbehandling, stråleterapi eller en kombination af begge dele.
Vi arbejder målrettet på at overholde behandlings- og ventetidsgarantien for alle patienter. Vi arbejder også målrettet på, at man som patient føler sig tryg og velinformeret.

Opdelt i klinikker  

Personalet på afdelingen er opdelt i klinikker, der koncentrerer sig om hver deres bestemte område inden for gruppen af kræftsygdomme. Disse klinikker tager sig af undersøgelser og behandling, det vil sige kemoterapi, stråleterapi, understøttende behandling (behandling mod sygdommens symptomer og mod bivirkninger ved kræftbehandlingen), forsøgsmæssig behandling, rehabilitering, pleje og opfølgning. På den måde sikrer vi, at vores patienter bliver behandlet af personale, der har en høj grad af specialviden inden for de bestemte kræftsygdomme.

Kræftbehandling sengeafsnit 1, som før hed Onkologisk Sengeafsnit og Kræftbehandling, klinik 6, som før hed Onkologisk Dagafsnit

Kræftbehandling, sengeafsnit 1 har 33 senge.

Kræftbehandling, klinik 6 har siddepladser til 12 patienter.

Stråleterapien

Stråleterapien planlægger og udfører strålebehandlinger. Vi har den sidste nye teknologi inden for stråleapparatur og et erfarent og veluddannet personale. Vi foretager cirka 55.500 behandlinger om året fordelt på 9 acceleratorer.

Uddannelsesaktiviteter

Der stilles store krav til personalets faglige og menneskelige kvalifikationer i arbejdet med alvorligt syge patienter og deres pårørende. For at kunne imødekomme dette har vi løbende undervisning, uddannelse og supervision af personalet.

Afdelingen deltager i uddannelsen af sygeplejestuderende, social- og sundhedsassistentelever, sundhedsservice-sekretærelever, lægesekretærelever, lægestuderende og studerende fra kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab. Afdelingen tager sig også (sammen med de øvrige onkologiske centre) af speciallægeuddannelsen i onkologi og uddannelsen af hospitalsfysikere. Afdelingen er meget forskningsaktiv. Der er knyttet 3 professorater og 2 lektorater til afdelingen.

Center for Kræftforskning (CFK)

Kræftbehandlingen er et udviklingsområde. Det betyder, at afdelingen igangsætter og deltager i en lang række regionale, nationale og internationale særligt behandlingsrelaterede udviklingsarbejder. Herudover kommer en række sygeplejemæssige forskningsprojekter.

I Afdeling for Kræftbehandling er patienten i centrum for behandlingen, forskningen og undervisningen. Derfor kan du også som patient blive spurgt, om du vil deltage i forskningsforsøg. Vi arbejder på at udvikle nye behandlingsmetoder og behandlinger, så vi kan bidrage til at lindre og helbrede endnu flere patienter med kræft fremover.

Center for Kræftforskning (CFK) består af

  • klinik 5, som før hed Enhed for Eksperimentel Kræftbehandling (EFEK)
  • Klinisk Forskningsenhed (KFE)
  • Laboratoriet​
  • Dyrestalden

Afdeling for Kræftbehandling - kontaktcenter - ring til os og få råd og vejledning

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med behandlingsforløbet, er du velkommen til at kontakte os. Du og dine pårørende kan ringe til os allerede fra det tidspunkt, du får din indkaldelse.

Læs mere om afdelingen​​

Redaktør