Brugerinddragelse

Patienterne og pårørende medinddrages i forhold til behandlingen - ved samtaler med læge og plejepersonale. Men udover dette arbejder vi med brugerinddragelse på en lang række fronter.

Patientskoler

På patientskolerne foregår brugerinddragelse i den forstand, at man taler om behandlingsforløbet, og måden forløbet foregår på.
Patientskoler

Rådgivende Brugerpanel af patienter
Onkologisk Afdeling har siden 2009 haft  et brugerpanel bestående af patienter, som rådgiver afdelingen i forbindelse med kommunikation og service. Det kan  for eksempel dreje sig om personalets kommunikation til patienter og pårørende,  indslag til Informations-TV, patientansvarlig læge , skriftlig information, indretning af venteområder og meget mere. Brugerpanelet 


Brugerinvolvering på hjemmesiden
På hjemmesiden kan patienter, pårørende og andre kommenterer i forhold til indholdet ved at skrive til redaktøren.

Onkologisk kontaktcenter
Via Onkologisk kontaktcenter kan patienter og pårørende ringe ind i dagtimerne og tale med 4 sygeplejersker, som hver især har stor erfaring inden for de 4 diagnosegrupper, som afdelingen tager sig af.

Kontaktcenteret modtager mange henvendelser, som har forskellige problemstillinger - og løsninger. Centerets personale inddrager for eksempel fagteamledelserne, når arbejdsgange skal planlægges mere hensigtsmæssigt.
Onkologisk kontaktcenter

Postkort - SIG DIN MENING
Vi har lagt postkort rundt omkring i hele afdelingen. Patienter og pårørende opfordres her til at komme med ideer og forslag til forbedringer.

Evalueringsskemaer til indlagte patienter
Ved indlæggelsen modtager vores patienter et evalueringsskema. Skemaet består af spørgsmål med fritekstfelter og af udvalgte spørgsmål fra Landsdækkende Undersøgelser af Patientoplevelser (LUP). Besvarelsen er anonym, og skemaet afleveres i en postkasse placeret ved udgangen/indgangen til afdelingen. Lederne læser evalueringsskemaerne igennem og anvender dem i arbejdet med at forbedre kommunikation og service på sengeafsnittet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Sådan lader du kameraet op

 2. Sådan filmer du

 3. Sådan ser du film på kameraet

3. Sådan sletter du film på kameraet

 5. Sådan overfører du film til computeren

 

 

  

Redaktør