Kontakt Onkologisk Afdeling

​Kontaktoplysninger for Onkologisk Afdeling

Kontakt et ambulatorie

Onkologisk Ambulatorium, Team GI - etage 04, B2
Onkologisk Ambulatorium, Team HT - etage 04, C4
Onkologisk Ambulatorium, Team MA - etage 04, D3
Onkologisk Ambulatorium, Team UG - etage 04, B4
Onkologisk Dagafsnit - etage 17

Enhed for Eksperimentel Kræftbehandling - etage 02, A1

Kontakt Stråleterapien

Stråleterapien - etage 01

Kontakt Sengeafsnittet

Onkologisk Sengeafsnit - etage 17

Skriv til os

Onkologisk Afdeling
Herlev Hospital
Herlev Ringvej 75
2730 Herlev


Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger som for eksempel dit personnummer eller oplysninger om dit helbred, skal du skrive til os på en sikker forbindelse.

For borgere og patienter

 
 

Har du generelle spørgsmål, der ikke indeholder følsomme og fortrolige oplysninger, kan du skrive til os via e-mail

Har du generelle spørgsmål, der ikke indeholder følsomme og fortrolige oplysninger, kan du skrive til os via e-mail