Om Center for Kræftforskning

Center for Kræftforskning (CfK) er organiseret i Onkologisk Afdeling og består af Klinisk Forskningsenhed (KFE), Enhed for Eksperimentel Kræftbehandling (EFEK), Laboratoriet og DyrestaldenCenter for Ca​ncer Immun Therapy (CCIT) og Center for Eksperimentel Medicin og Elektrotransfer (C*EDGE)​


Eksperimentel kræftforskning
Center for Kræftforskning har fokus på eksperimentel kræftforskning - det vil sige nye laboratoriemetoder og teknikker, nye fokuserede biologiske kræftbehandlingsformer og nye diagnostiske tiltag. Det gælder for eksempel - imm​unterapi - tumormarkører - elektrokemoterapi og elektrotransfer - diagnostisk og translationel forskning. 
 
Hvem er vore patienter?
Vores patientgruppe består af unge og voksne.

Når patienterne bliver henvist til Onkologisk Afdeling, har de fået diagnosticeret en kræftsygdom. Størsteparten af vore nye patienter modtager enten medicinsk kræftbehandling, stråleterapi eller en kombination af begge dele. Vores afdeling behandler patienter med kræftknuder (solide tumorer) af næsten alle typer.

Ledelse
Professor, overlæge, Dorte Nielsen
Ledende projektsygeplejerske Hanne Michelsen
Afdelingssygeplejerske Charlotte Belli

Mere om forskning

Center for Kræftforsknings engelske hjemmeside: Centre of Cancer Research


Redaktør