Uddannelse

​Der stilles store krav til de faglige og menneskelige kvalifikationer i arbejdet med alvorligt syge patienter og deres pårørende. Der gives derfor løbende undervisning, uddannelse og supervision til afdelingens ansatte.

Afdeling for Kræftbehandling tilbyder følgende uddannelser:

  • Lægesekretær 
  • Postgraduat læge 
  • Radiograf 
  • Social- og sundhedsassistent 
  • Sygeplejerske

Uddannelsesaktiviteter 

Afdelingen deltager i uddannelsen af sygeplejestuderende, social- og sundhedsassistentelever, lægesekretærelever og lægestuderende. Afdelingen tager sig også (sammen med de øvrige onkologiske centre) af speciallægeuddannelsen i onkologi og uddannelsen af hospitalsfysikere.
Lektorater og professorater
Der er tilknyttet to lektorater og tre professorater til afdelingen.   

Lektorat i klinisk onkologi

Overlæge, ph.d. Anders Krarup-Hansen

Professorat i Klinisk Cancerimmunterapi

Inge Marie Svane, professor, overlæge, ph.d. er ansat i et femårigt eksternt finansieret klinisk professorat i Klinisk Cancerimmunterapi ved Institut for Kirurgi og Intern Medicin. Den tilhørende overlægestilling på Afdeling for Kræftbehandling, Herlev Hospital. 

Professorat i klinisk onkologi

Dorte Lisbet Nielsen, professor, overlæge, dr. med. er ansat i et professorat i klinisk onkologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet med tilhørende overlægestilling på Afdeling for Kræftbehandling, Herlev Hospital. Dorte Nielsen er desuden leder af Center for Kræftforskning i Afdeling for Kræftbehandling, Herlev Hospital.

Professorat i Translationel Medicin

Julia Sidenius Johansen, professor, overlæge, dr. med. er ansat i et femårigt eksternt finansieret professorat i Translationel Medicin ved Institut for Ortopædi og Intern Medicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet med tilhørende delestilling som overlæge på Afdeling for Medicinske Sygdomme og Afdeling for Kræftbehandling på Herlev Hospital.

Læs mere  - for sundhedsfaglige​​

 

 

 
 

​​

Redaktør