Til nyansatte

​På Onkologisk Afdeling er der introduktion til alle nyansatte 

​​​

På Herlev Hospital er der fælles introduktion for alle nye ansatte på hospitalet. Sygehusets centrale introduktion indeholder:

 • en generel præsentation af sygehuset
 • obligatoriske faglige aktiviteter 
 • en generel præsentation af sygehusets arbejde med bl.a. kvalitetsudvikling, patientsikkerhed og samarbejdsrelationer.​

Høj prioritet

Introduktionen har høj prioritet på Onkologisk Afdeling.

Derfor har vi udarbejdet en solid introduktion, som skal hjælpe nye medarbejdere med at falde til og give et godt udgangspunkt for at vide, hvor de er, hvem vi er, hvorfor, hvad og hvordan.

I det hele taget er det vores ambition at give nye medarbejdere en klar viden om, hvor de kan finde personer, informationer og ting, som de har brug for i det kommende arbejde.

Under introduktionen informerer vi blandt andet om: 

 • Samarbejdsrelationer
 • Patientkategorier
 • Afdelingens struktur
 • Introduktion til IT-programmer
 • Radiofysisk Afdeling og Stråleterapien
 • Rundvisning i og orientering om ambulatoriet
 • Patientsikkerheden i afdelingen
 • Rundvisning på Senge- og Dagafsnittet 
 • Rundvisning på Center For Kræftforskning - herunder: Enhed for Eksperimentel Kræftbehandling (EFEK),
 • Klinisk Forskningsenhed (KFE) og Laboratoriet
 • Sikkerhed og brandinstruktion i eget afsnit​
 • Medarbejderudvalget
Alle nyansatte får tilsendt et introduktionsprogram, der er udarbejdet til netop deres stilling.​Redaktør