Information til pårørende

​At være pårørende

Det at være tæt på en person, der har fået en kræftdiagnose kan være både omvæltende og krævende.
Vi håber derfor, at de råd og praktiske oplysninger vi har samlet, kan være en hjælp.
Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at henvende dig til personalet.

Besøg på Afdeling for Kræftbehandling, sengeafsnit 1

Afsnittet har ikke faste besøgstider og du er velkommen til at komme på besøg. Børn er også velkomne på afsnittet. Personalet hjælper gerne med vejledning i forhold til det enkelte barn for eksempel med at forklare barnet om sygdommen.

Det kan være en fordel at planlægge besøg ud fra samtalen ved indlæggelsen, lægesamtaler og stuegang. Når lægen og sygeplejersken videregiver informationer, oplever mange det som en hjælp at have pårørende med.

Hvis I er flere pårørende, kan det være en fordel at vælge en, som har kontakten til personalet. Det gælder også ved lægesamtaler og stuegang.

Særlige hensyn

Du kan af og til blive bedt om at forlade stuen, hvis plejen, behandlingen eller hensynet til øvrige patienter kræver det. Det kan eksempelvis være, ved undersøgelse eller videregivelse af personlig information.

Stuegang

Der er stuegang mellem kl. 9.00 og 15.00 på hverdage.
I weekender og på helligdage er der stuegang ved behov mellem klokken 9.00 - 18.00.

Formålet med stuegangen er, at lægen i samarbejde med patienten afdækker symptomer og iværksætter undersøgelser. Som pårørende kan du altid være med til stuegang, hvis patienten er indforstået med det.  Du er også altid velkommen til at tale med plejepersonalet.

Lægesamtale

Lægesamtalen er en dialog mellem personale, patient og pårørende om behandling eller planer. Lægesamtaler foregår efter aftale. Det er ofte den læge, der går stuegang, der er med til samtalen. Hvis du som pårørende ønsker at deltage i lægesamtalen, skal du du aftale tidspunktet med plejepersonalet. Ved lægesamtalen er der mulighed for at stille spørgsmål til lægen.

Hvad kan du gøre?

Det kan være en hjælp, at du er opmærksom og opsøgende i forhold til viden om sygdommen. Det kan være viden om behandlingsmetoder, kost, motion, muligheder for støtte og hjælp og så videre.

Nogle gange ønsker din pårørende med kræft dog ikke at vide så meget om sygdommen. Lad hende eller ham bestemme tempoet. Tal sammen om, hvordan du kan give den bedste støtte:

  • tal om, hvad du kan hjælpe med
  • respektér behov, grænser og ønsker
  • tag ikke beslutninger på vegne af din pårørende med kræft
  • kom på besøg – afstem besøgene
  • orientér dig om sygdommen, og hvad der kan være med til at lindre
  • det der er brug for den ene dag, kan have ændret sig den anden dag
  • pas på dig selv, så du har overskud til at give omsorg.


Rådgivning og vejledning

Redaktør