Kvalitet- og patientsikkerhed

​Vi arbejder dagligt med at sikre kvaliteten i patientforløbene, så du som patient oplever et godt patientforløb under din indlæggelse. ​

På Neurologisk afdeling arbejder vi med kvalitetsudvikling for at sikre og fortsat  højne kvaliteten i vores patientforløb, både når det gælder diagnostik, behandling, pleje, rehabilitering, udskrivelse, omsorg, kommunikation og patientsikkerhed. Neurologisk Afdeling arbejder med kvalitetsudvikling på følgende måder:

  • Tilrettelæggelse af systematiske arbejdsgange, som bygger på sundhedsfaglig evidens. Det giver bl.a. medarbejderne mulighed for hurtig og sikker adgang til gældende kliniske dokumenter.
  • Systematisk indsamling og opfølgning på data om kvalitet.
  • Kvalitetsudvikling af de hyppigste patientforløb med udgangspunkt i høj faglig kvalitet, medinddragelse, kontinuitet og sammenhæng.
  • Sikring af patientsikkerheden gennem analyse, forandring og løbende læring.​

 


Redaktør