Til henvisende læge

Information til læger i almen praksis, speciallægepraksis og hospitalsafdelinger, som henviser patienter til Neurologisk Afdeling. 

Neurologisk Afdeling på Herlev Hospital ligger i planområde MIDTAfdelingen varetager udredning og behandling af patienter med neurologiske sygdomme på hovedfunktionsniveau og neurorehabilitering på hoved- og regionsfunktionsniveau.

Afdelingens optageområde

 • Demens: hele planområde MIDT
 • Apopleksi: hele planområde MIDT (dog varetages trombolysebeh. af Glostrup Hospital)
 • Anden neurologi: Egedal kommune, Furesø kommune og Birkerøddelen af Rudersdal kommune​

Elektive og akutte henvisninger til ambulante forløb samt elektive henvisninger til indlæggelsesforløb fremsendes elektronisk til CVI.

Læs mere om CVI på sundhed.dk

Patienter kan henvises til:

 • Indlæggelse i Neurologisk Afdeling
 • Forundersøgelse i Neurologisk Ambulatorium på baggrund af neurologiske symptomer
 • Specialklinikker i Neurologisk Ambulatorium på baggrund af mistanke om neurologiske diagnose
 • Specialklinikker i Neurologisk Ambulatorium med kendt neurologisk sygdom​

​Henvisning til Hukommelsesklinikken

Henvisningen skal indeholde følgende oplysninger:

 • Meget kort resumé af tidligere sygdomme af betydning for den aktuelle sygdom
 • Meget kort resumé af symptomer, som har ført til den aktuelle udredning
 • Svar på demensprøver: hgb, MCV, MCHC, leucocytter, trombocytter, CRP, creatinin, elektrolytter, calcium, albumin, HgbA1c, TSH, ALAT, kolesterol, LDL, HDL, triglycerid, b12 urin us.samt ekg   
 • Medicinstatus
 • Eventuelt MMSE
 • Oplysninger om, hvorvidt der er bestilt CT-scanning af hjernen

Patientens tlf. nummer og navn/adresse og telefonnummer på pårørende, som ønskes kontaktet i forbindelse med indkaldelsen. Den henvisende læge skal i så fald have patientens samtykke til, at de pårørende kan kontaktes. 

For mere information henvises til sundhed.dk, hvor man bl.a. kan finde kontaktinformation til brug for henvisning m.m.


 

Redaktør