​​​​​​​

Praktisk information

Her finder du praktiske oplysninger om indlæggelse på sengeafsnittet, 

besøg på ambulatorierne og vores dialyseafsnit.