Besøgstid

​Der er fri besøgstid. Vi beder i den forbindelse om, at I tager hensyn til medpatienter og diverse pleje- og behandlingsmæssige opgaver på sengestuen.

Redaktør