Forskning

Nefrologisk afdeling B er en forskningsaktiv afdeling, hvorfra flere PhD-afhandlinger og doktordisputatser er udgået.

Der publiceres i gennemsnit 12 artikler i internationale tidsskrifter årligt.

Afdelingen har to forskningsansvarlige overlæger, overlæge dr. med. Ewa Lewin (eksperimentel forskning) og overlæge ph.d. klinisk forskningslektor Ditte Hansen (klinisk forskning).  

Afd. B har aktuelt 1 post doc ansat, Ditte Hansen, der arbejder på projektet "Diagnostik af knoglesygdom hos patienter med nedsat nyrefunktion" og 2 Ph.D. studerende, Anders Nordholm, der arbejder på projektet " Chronic Kidney Disease, Accelerated Aging and Disturbed Mineral Metabolism" og Søren Egstrand med projektet:"Circadian Clock and the Parathyroid Gland".

Den aktuelle forskning inkluderer følgende fokusområder:

1) Effekten af hæmodialyse på hjertefunktionen

2) Effekten af hæmodialyse på mineral metabolismen (calcium, phosphat, parathyreoidea hormon og FGF23)

3) Udviklingen af hjertekarsygdom ved nedsat nyrefunktion. Forebyggelse og behandling

 4) Magnesiums betydning for åreforkalkning og knoglestruktur

5) Diagnostik af renal osteodystrofi

6) Behandling af renal osteodystrofi. Teriparatide behandling ved nedsat hyrefunktion.

 7) K vitamin og vaskulær calcifikation, karstivhed og knoglestruktur

8) K vitamin mangel hos patienter i  hæmodialyse behandling. Kostens betydning.

9) Klotho's rolle i parathyreoidea regulationen og mineral homeostasen

10) Regulation af FGF23

11) Reversibilitet af uræmisk vaskulopathi

12) Knogle-vaskulatur "tissue cross talk"

13) Regulation af skeletal set-point for calcium

14) Epigenetisk regulation af sekundær hyperparathyreoidisme

15) Transcriptional profil (RNAseq) af den uræmiske aorta

16) Kutan calcifikation ved kronisk nefropati

17) Forstyrret cirkadisk ur ved uræmi - molekylær mekanisme 


Redaktør