Forskning

Nefrologisk afdeling B er en forskningsaktiv afdeling, hvorfra flere PhD-afhandlinger og doktordisputatser er udgået.

Der publiseres i gennemsnit 12 artikler i internationale tidsskrifter årligt.

Afdelingen har to forskningsansvarlige overlæger, overlæge dr. med. Ewa Lewin (eksperimentel forskning) og overlæge dr. med. James Heaf (klinisk forskning).  Afdelingen råder over et forskningslaboratorium.

Afd. B har aktuelt 1 Ph.D. studerende, læge Maria L. Mace, der arbejder på projektet: "Kidney‐Bone‐Vasculature Axis".​

Den aktuelle forskning inkluderer følgende fokusområder:

 1) Effekten af hæmodialyse på hjertefunktionen

2) Effekten af hæmodialyse på mineral metabolismen (calcium, phosphat, parathyreoidea hormon og FGF23)

 3) Metoder til at vurdere ernæringstilstanden hos peritoneal dialysepatienter

 4) Fysiologiske undersøgelser af peritoneal (bughindens) funktion hos peritoneal dialysepatienter

 5) Epidemiologien af nefrologiske patienter i Danmark

 6) Diætens påvirkning af fosfatbalancen

 7) Klotho's rolle i parathyreoidea regulationen og mineral homeostasen

 8) Regulation af FGF23

 9) Reversibilitet af uræmisk vaskulopathi

10) Knogle-vaskulatur "tissue cross talk"

11) Regulation af skeletal set-point for calcium

12) Epigenetisk regulation af sekundær hyperparathyreoidisme

13) Transcriptional profil (RNAseq) af den uræmiske aorta

Redaktør