Vores vision

​​

I Medicinsk Afdeling er vi stolte af, og kendte for, tilfredse patienter, som oplever meningsfulde og sammenhængende forløb.


Det gør vi ved:

  • inddragelse af patienter og pårørende gennem partnerskab
  • at skabe tryghed for patienter og personale
  • koordinering og samarbejde på tværs af specialer og sektorgrænser
  • at være en attraktiv arbejdsplads

Vi varetager i afdelingen uddannelse inden for  lægelige og sundhedsfaglige grund- og videreuddannelser.

For at fremme medarbejdernes faglige og personlige kompetencer fokuserer vi på:

  • kvalificeret lederskab, hvor områdeledelsen er inddraget i en lang række ledelsesfunktioner og beslutningsprocedurer
  • at skabe et arbejdsmiljø, der stimulerer til forskning, udvikling og kvalitet
  • at personalet kan udvikle sig gennem arbejdet, ligesom vi tilstræber, at der i alle stillinger ansættes velkvalificeret personale
  • at have en moderne personalepolitik​​

Redaktør