Vi behandler

Hvis du bliver indlagt på Medicinsk Afdeling, vil du blive undersøgt og få optaget journal.  Planen for de undersøgelser, du skal have foretaget, vil fremgå af journalen. Efterhånden som resultaterne af undersøgelserne foreligger, vil du blive informeret om behandling og det videre forløb.

​​​​​

På Medicinsk Afdeling forebygger, diagnosticerer og behandler vi især patienter med:

  • hormonsygdomme, diabetes, stofskiftesygdomme, knogleskørhed og andre forstyrrelser i kalkstofskiftet samt lidelser i hypofyse, binyrer og testikler
  • lungelidelser, f. eks.  rygerlunger/KOL (Kronisk Obstruktiv Lungelidelse)
  • infektionsmedicinske sygdomme
  • aldersrelaterede sygdomme, herunder et sammensat sygdomsbillede med funktionstab og vanskeligheder i hverdagen

 


 
Redaktør